Privacy Statement


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.
Meer lezen

Een content titel

Hierbij verleen ik Property Services Nederland BV toestemming om mijn persoonlijke gegevens en verstrekte data te verwerken zoals onderstaand nader omschreven. Property Services Nederland BV verwerkt uw gegevens voor de navolgende doeleinden:

Meer lezen

Eindgebruiker

1. Advies en service
Verwerking van uw gegevens en informatie ten behoeve van persoonlijk (product)advies en ondersteuning

2. Onderzoek
Verwerking van uw gegevens en bijdrage aan enquêtes en vragenlijsten voor ontwikkeling en/of verbetering van producten en diensten van Property Services Nederland BV.

3. Marketing
Property Services Nederland BV houdt u periodiek op de hoogte van (product)ontwikkelingen wanneer u daar toestemming voor heeft verleend. U kunt zich eenvoudig afmelden via deze kanalen of door een e-mail te sturen aan: info@psnrealestate.nl. Indien Property Services Nederland BV gebruik maakt van externe dienstverleners voor marketing- en communicatiedoeleinden wordt uw privacy middels separate overeenkomsten gewaarborgd.

4. Derden
Property Services Nederland BV deelt geen gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


Investeerder in vastgoed

5. Bewaartermijn
Uw persoonlijke gegevens en data worden opgeslagen voor intern gebruik en voor zo lang als nodig is voor benoemde doeleinden.

6. Recht tot inzage, wijziging of verwijdering
U behoudt het recht om contact met ons op te nemen ten behoeve van:

  • Inzage in, wijziging of verwijdering van in uw gegevens
  • Ontvangst van uw gegevens voor overdracht aan derden
  • Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze gegevensverwerking en -opslag kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Mail dan naar: info@psnrealestate.nl.

    7. Wijzigingen
    Het privacy statement kan te allen tijde door Property Services Nederland BV worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website worden gepubliceerd.

Interesse? Neem contact op