Specialiteiten

Projectmanagement

De waarde van het management is moeilijk te meten. Het gaat voornamelijk om het verbeteren van de efficiency van de organisatie en het uitbouwen van het concurrentievoordeel. Maar tegelijkertijd is hun feitelijke waarde het binnenhalen van die ene klant, die ene order. Deze acquisitie vraagt veel tijd, de pieken dienen zich vaak onverwacht aan. Het verenigen van beide competenties in één en dezelfde functie is lastig. Het gevaar bestaat dat de totale performance van het bedrijf achterblijft.

"Ik help opdrachtgevers door met een projectmatige aanpak, het management te ondersteunen en te adviseren bij de aansturing van de interne organisatie."

- Rob Sprenkels

Terug naar overzicht