Projectbasis

Bij PSN kunt u kiezen voor een abonnement of voor werken op projectbasis. Bij de projectmatige aanpak onderscheiden we vraagstukken over organisaties en over het te exploiteren vastgoed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.
Meer lezen

Bij organisatieveranderingen:

 • De onderneming reorganiseert. Dit kan komen door gewijzigde marktomstandigheden, fusies of financiële omstandigheden.
 • U zoekt ondersteuning als gevolg van een (tijdelijke) onderbezetting of toegenomen werkdruk.
 • De resultaten of doelstellingen kunnen niet behaald worden met de huidige bezetting of organisatiestructuur.
 • Het implementeren van een gewijzigde strategie.
 • U wenst ondersteuning en advisering bij het beoordelen en beschrijven van de kernprocessen, bijbehorende functieprofielen en het competentiemanagement.
 • Uw organisatie is toe aan het opzetten van een eigen vastgoedafdeling.
 • De afdeling facility management of huisvesting (corporate real estate) onder de loep nemen, of verder professionaliseren.


Bij vraagstukken over vastgoed:

 • Kan de kwaliteit van de property managers beter? Met behulp van een Property Performance Scan ® krijgt u meer inzicht in hun functioneren. Wij kijken mee in binnenland en in Europa.
 • Als belegger wilt u een neutraal oordeel over de kwaliteit van het uitgevoerde property management. Dit is handig bij een due diligence onderzoek bij de aan- of verkoop van vastgoed.
 • U gaat als belegger of eindgebruiker over op een centrale inkoop van diensten via een systeem van preferred suppliers.

Huur Rob Sprenkels in

Stap 1. Oriëntatie

 • Inventarisatie:
  Waar gaat uw organisatie naar toe? Hoe ziet de toekomst eruit? Welke klanten wilt u bedienen? Wat is uw core business? Een vertrouwelijk en open gesprek geeft antwoorden. Wij formuleren samen met u doelstellingen en maken die meetbaar.
 • Planning en organisatie:
  Welk tijdspad is er? Welke middelen staan ter beschikking? Welke eindproducten worden geleverd per fase? Welke interne en externe functionarissen maken deel uit van de tijdelijke organisatie? Welke gevoeligheden liggen er? Hoe wordt over de voortgang gecommuniceerd?
 • Taakomschrijving:
  Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Wie heeft welk mandaat? Aan wie is verantwoording verschuldigd? Wat is de rol van adviesorganen, zoals de RvC of van de medezeggenschap?
 • Opdrachtformulering:
  Wij leggen de gemaakte afspraken vast in een managementovereenkomst. Hierin staan onder andere de eisen, wensen en behoeften, de duur en de vorm van de dienstverlening. Op iedere vorm van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Meer lezen

Stap 2. Realisatie

 • Uitvoering:
  Wij voeren de opdracht zelfstandig en binnen de gestelde kaders uit. Wij koppelen direct naar u terug zodra zich onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering of planning beïnvloeden.
  Samen evalueren wij gedurende het gehele traject de voorgang. Belangrijke aspecten daarbij zijn de planning, het budget en de kwaliteit.
Meer lezen

Stap 3. Overdracht

Na, of kort voor de afronding van de opdracht, dragen wij het werk over aan de nieuwe (lijn)manager. Wij blijven ook na die overdracht graag betrokken. Zo behoort zes maanden nazorg tot de mogelijkheden.

Interesse? Neem contact op