Specialiteiten

Kwaliteitsmanagement

De informatiebehoefte van stakeholders neemt toe. Dit vraagt structuur van organisaties. Concreet betekent dit: procesbeheersing, klachtenprocedures, werkinstructies en betrouwbare rapportages. PSN ondersteunt dit door de bedrijfsprocessen te beschrijven, door te lichten, te verbeteren en vast te leggen. Dit zijn vaak langdurige en complexe projecten. De betrokken medewerkers moeten zich namelijk met de wijzigingen kunnen identificeren.

"Ik vind het belangrijk dat medewerkers in een organisatie beschikken over de vrijheid en de mogelijkheid om initiatieven te nemen. Zo kunnen ze zichzelf en daarmee de organisatie verbeteren. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid en een breder draagvlak om veranderingen te implementeren. Ook voorkomt het dat de procesbeheersing doorschiet naar bureaucratie."

Rob Sprenkels

Advies: ontwikkel en implementeer een kwaliteitsmanagementsysteem. Dan moet het begrip 'kwaliteit' wel op de agenda staan en gedragen wordt door zowel directie als management.

Terug naar overzicht