Specialiteiten

Interimmanagement

Er is duidelijk behoefte aan flexibilisering van managementfuncties. Een directie maakt telkens een afweging tussen een vaste of een tijdelijke invulling. Aanleidingen voor het inschakelen van een interimmanager kunnen zijn:

  • Acute crisissituaties
  • Efficiencyoperaties
  • Outsourcing
  • Fusies
  • Overnames
  • Concurrentiedruk
  • Speciale projecten
  • Organisatieveranderingen

"Opdrachtgevers ervaren mijn stijl als uniek, een combinatie tussen project- en procesgericht. Een alternatieve manier van werken is altijd toegestaan, als dat leidt tot de beste oplossing of het beoogde resultaat. Mijn instelling is altijd integer en onafhankelijk, en altijd zeer betrokken bij de opdrachtgever, diens organisatie en de gemaakte afspraken."

- Rob Sprenkels

Terug naar overzicht