Vastgoed en flexibiliteit:
contradictio in terminis?

U heeft vastgoed. Prima. Waarom heeft u het, eigenlijk? Waarom heeft u er zoveel van? En waarom precies dát vastgoed? "Steeds meer organisaties vragen zich af of hun vastgoedportfolio nog wel bijdraagt aan hun doelstellingen en ambities", signaleert verandermanager Rob Sprenkels, tevens eigenaar van Property Services Nederland. "Met recht. Want als je geld in stenen zit, kan je er verder niets nuttigs mee doen."

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.
Meer lezen

Een content titel

Met een ondertitel

Mede door de crisis en de steeds veranderende markt ontdekken gemeentes, zorginstellingen en corporaties dat ze een ander vastgoedbeleid moeten gaan voeren. Maar hoe evalueer en waardeer je een vastgoedportfolio? Op welke gronden maak je de afweging om vastgoed aan te kopen of af te stoten? En hoe richt je het onderhoudsproces van vastgoed in?

Rob Sprenkels: "Ik zie vaak dat bedrijven en organisaties niet goed weten hoe en waarop ze moeten sturen als het om hun vastgoed gaat. Dat geldt voor zowel aan- en verkoopbeleid als voor zaken als onderhoud en beheer. Soms ontbreekt het hen aan tijd, vaak ook ontberen ze de juiste managementinformatie, kennis en kunde."

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Interim management van vastgoedorganisaties

Rob Sprenkels helpt organisaties graag om meer rendement te halen uit hun vastgoed én uit hun mensen. Als tijdelijk manager acteert hij op het niveau van directie of bestuur. Bij zorginstellingen bijvoorbeeld of bij gemeentelijke vastgoedorganisaties. Hij levert geen ellenlange adviesrapporten, maar maakt praktische plannen die haalbaar zijn én draagvlak hebben.

"We moeten veranderen! Dat krijgen medewerkers vaak te horen. Maar niemand vertelt erbij dat veranderen nodig is om straks, bij de minste tegenwind of de kleinste marktverandering, niet wéér te hoeven reorganiseren. Laat staan dat het personeel wordt meegenomen in het proces. Dat levert veel onbegrip op, hakken in het zand en mislukte veranderpogingen. Zonde van de tijd, van de energie en van het geld dat erin is gestoken."

Meer lezen

Draagvlak creëren voor verandering

Rob Sprenkels betrekt de mensen die de organisatie vormen bij het veranderproces. "Ik ben doel- en resultaatgericht, maar geen betweter die wel even komt vertellen hoe het moet. Liever zet ik mensen in hun kracht, schud ze wakker, daag ze uit. Ik laat hen beseffen dat ze heel veel vanuit zichzelf kunnen. Dat geeft een heel andere sfeer dan een 'gedicteerde' verandering, waarbij het denkwerk door een ander werd gedaan."

Empowerment is een containerbegrip geworden, maar eigenlijk is het wel wat Rob Sprenkels doet. "Ik help organisaties om iets neer te zetten wat ze op eigen kracht niet konden realiseren. Op weg daarnaartoe laat ik de medewerkers ontdekken dat ze het wel degelijk zelf af kunnen."

Meer lezen

Werken aan eigen verantwoordelijkheid

Rob Sprenkels stimuleert het bewustzijn van mensen, neemt ze mee in een andere, toekomstgerichte wereld, biedt ze een ander perspectief. Zo laat hij medewerkers bijvoorbeeld ervaren waarom KPI's geen bedreiging of afrekenmechanisme zijn, maar een hulpmiddel om onze gezamenlijke doelen te behalen. Waar nodig, zet hij NLP-trainers in, organisatieadviseurs of loopbaanbegeleiders.

"Uiteindelijk draait iedere verandering om de mensen die de organisatie vormen. Daarom geef ik ze een stem en een rol in het veranderproces. Ik laat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen en dragen. Daardoor slinken weerstanden en raken mensen gemotiveerd om hun steentje bij te dragen aan de verandering."

Meer lezen

Kennisoverdracht en borging

"Mijn logo is niet voor niets een puzzelstukje", aldus Rob Sprenkels. "Ik spring in wanneer er iets ontbreekt. Ik wordt wel eens getypeerd als een frisse wind die nodig is om te kunnen innoveren, vernieuwen en ontwikkelen. Zodra alles voor elkaar is, laat ik de organisatie over de intussen capabele handen van de medewerkers zelf."

Omdat Sprenkels altijd op tijdelijke basis werkt, is kennisoverdracht essentieel. "Daar heb ik verschillende methodes voor. Schaduwmanagement bijvoorbeeld, waarbij iemand van de organisatie met mij mee loopt. Zo is de continuïteit gewaarborgd, zelfs als ik morgen onder een bus terechtkom."

Lees meer over Robs werkwijze